niedziela, 10 lipca 2011

Porosty – zarys ogólny część 2/2

 
To niepozorne dziwadła są najbardziej długowieczną grupą stworzeń w naszym kraju. Istnieją osobniki, które mają 3,5-4,5 tysiąca lat, a niektóre źródła mówią o 10 tysiącach lat. Ponieważ tak długie życie wymaga stabilnego podłoża, oczywistym jest że te okazy żyją na skałach w górach. Tak dokładne oszacowanie wieku jest możliwe dzięki bardzo równomiernemu i powolnemu rozrostowi (rzędu setnych minimetra rocznie). Pozwala to na dokładne oszacowanie zarówno wieku porostu, jak i również określenie jak dawno dana skała została odsłonięta. Ta metoda badania nazywana jest lichenometrią i jest jedyną metodą do datowania odsłonięć skalnych.

 
Porost to fabryka chemiczna – jeżeli oddzielimy grzyba od porostu, to obaj nie będą w stanie wyprodukować takich związków chemicznych, jakie mogą zrobić razem. I są to bardzo różne związki, często produkowane wyłącznie przez tą grupę grzybów. A jakie to są związki? Mogą to być toksyny. W zasadzie można powiedzieć, że glon stara się uśmiercać swoje otoczenie dla własnej wygody (ale dla skali mikro – nic groźnego dla nas). Porosty często również walczą pomiędzy sobą, zarówno chemicznie jak i mechanicznie (porastają się nawzajem). Wśród związków produkowanych przez porosty są również antybiotyki. Niektóre zwierzęta potrafią wyszukiwać i zjadać konkretne gatunki porostów, celem leczenia (zwierzęta też mają swoją medycynę!).

1 komentarz: